Termene de organizare și desfășurare a concursului de admitere:


Sesiunea de bază a admiterii:


a) depunerea cererilor de participare la concursul de admitere – 15 iulie -26 iulie 2019;

b)depunerea documentelor în original – până la 01 august 2019;

c) anunțarea rezultatelor concursului de admitere – până la 02 august 2019.

 

Concursul de admitere repetat:

a) desfășurarea concursului repetat – 05-23 august 2019;

b) depunerea documentelor în original – până la 29 august 2019;

c) anunțarea rezultatelor concursului repetat – 30 august 2019.