”Contribuția științelor juridice și socio-umaniste la formarea viitorilor specialiști în domeniul asigurării ordinii de drept”

 

 

Anual, în cadrul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată se desfășoară Decada Criminologică, care reprezintă o pîrghie de a naște noi idei științifice.

În acest an, Decada criminologică a luat sfîrșit cu conferința cadrelor didactice: ”Contribuția științelor juridice și socio-umaniste la formarea viitorilor specialiști în domeniul asigurării ordinii de drept”.

În cadrul conferinței respective au participat atît cadrul didactic din instituție, cît și studenți. Cadrele didactice care au venit în fața auditoriului cu un raport au evidențiat valoarea cunoștințelor la evoluția științei, la consolidarea unor viitori specialiști în domeniul asigurării ordinii de drept.

Chiar dacă s-a discutat atît linia juridică, cît și cea psihologică, și au existat unele dezbateri, cei prezenți au încercat de a evidenția trăsăturile necesare unui viitor specialist bine consolidat, au evidențiat și competența cadrelor didactice de a instrui studenții în lupta cu comportamentul ilicit. Ulterior, au fost puse în discuție propunerile în acest scop, de a educa studentul în spiritul legii, de a respecta normele etice și profesionale.

 

La finalul conferinței, cadrele didactice care au prezentat un raport au primit certificate de participare din partea organizatorilor, iar rectorul instituției, Bujor Valeriu a adus sincere mulțumiri celor prezenți și le-a urat succese pe viitor în formarea unor noi idei de dezvoltare a viitorilor specialiști în domeniul asigurării ordinii de drept.