SPECIALITATEA 381.1 – DREPT

(4 ANI DE STUDII)

 

Nr. d/o

Denumirea disciplinei

Numărul de credite

Semestrul

1

Teoria generală a statului şi dreptului

6

I

2

Istoria naţională statului şi dreptului

6

I

3

Drept constituţional

6

I

4

Drept roman privat

6

II

5

Drept administrativ

6

II

6

Teoria generală a răspunderii juridice

4

II

7

Limba străină

8

I şi II

8

Tehnologii informaţionale: curs practic

4

II

9

Tehnici de comunicare//

Învăţare eficientă

4

I

10

Educaţie fizică

-

I, II, III, IV

11

Psihologie

6

I

12

Drept penal general (I)

6

III

13

Drept penal general (II)

6

IV

14

Drept civil (I)

6

III

15

Drept civil (II)

6

IV

16

Dreptul internaţional public//

Drept contravenţional

5

III

17

Criminologie generală

6

IV

18

Drept internaţional public//

Procedura contravenţională

6

IV

19

Ştiinţe filosofice//

Ştiinţe politice

5

III

20

Etica şi cultura profesională

4

III

21

Instituţii comunitare europene//

Politici europene în domeniul proprietăţii intelectuale

4

III

22

Drept penal. Partea specială (I)

5

V

23

Drept penal. Partea specială (II)

5

VI

24

Drept civil (III)

5

V

25

Drept civil (IV)

6

VI

26

Drept procesual civil

6

V

27

Drept procesual penal (I)

5

V

28

Drept procesual penal (II)

5

VI

29

Contencios administrativ//

Drept financiar şi fiscal

6

VI

30

Criminologie specială

5

VI

31

Drept execuţional penal şi activitatea de probaţiune// Dreptul familiei şi protecţiei sociale

4

VI

32

Dreptul comerţului internaţional//

Dreptul afacerilor

6

VII

33

Tehnica legislativă

6

VII

34

Dreptul muncii // Dreptul proprietăţii intelectuale

6

VII

35

Teoria şi practica calificării juridice//

Metodologia cercetării unor tipuri de infracţiuni

5

VIII

36

Criminologia: prevenirea infracţiunilor

5

VIII

37

Drept poliţienesc//

Drept comercial

6

VII

38

Criminologie: curs special 4 //

Psihologia medierii

6

VII

39

Criminalistica

6

VIII

 

 

SPECILITATEA 362.1 – SERVICII DE SECURITATE A PROPRIETĂȚII

(3 ANI DE STUDII)

 

Nr. d/o

Denumirea disciplinei

Numărul de credite

Semestrul

1

Teoria generală a statului şi dreptului

6

I

2

Drept constituţional

6

I

3

Drept administrativ

6

II

4

Organele de asigurare a ordinii de drept, pazei şi securităţii

6

II

5

Bazele juridice a activităţii private de securitate, pază şi detectivi

6

II

6

Teoria generală a răspunderii juridice

4

II

7

Limba străină

8

I şi II

8

Tehnologii informaţionale: curs practic

4

I

9

Tehnici de comunicare//

Învăţare eficientă

4

I

10

Educaţie fizică

-

I, II, III şi IV

11

Psihologie

6

I

12

Drept penal. Partea generală

6

III

13

Drept penal. Partea specială

6

IV

14

Drept procesual penal

6

IV

15

Drept contravenţional şi procedura contravenţională

6

III

16

Contencios administrativ

4

IV

17

Bazele securităţii criminologice private

5

III

18

Drept civil şi activitatea de antreprenoriat

6

IV

19

Teoria şi practica calificării juridice//

Metodologia cercetării unor tipuri de infracţiuni

5

IV

20

Instituţii comunitare europene //

Politici europene în domeniul proprietăţii intelectuale

4

III

21

Criminologie generală

4

III

22

Ştiinţe filosofice//

 Ştiinţe politice

4

III

23

Criminalistică

6

V

24

Securitatea economică

5

V

25

Activitatea privată de informaţii şi contrainformaţie

5

V

26

Activitatea privată de investigaţii

5

V

27

Drept poliţienesc

5

V

28

Teoria şi practica securităţii private: curs special 1//

Mijloace tehnice în activitatea privată de protecţie, pază, securitate

5

VI

29

Teoria şi practica securităţii private: curs special 2// Criminologia specială

5

VI

30

Etica şi cultura profesională

4

V

 

 


 

 SPECILITATEA 322.1 – PSIHOLOGIE

(3 ANI DE STUDII)

 

 

Nr. d/o

Denumirea disciplinei

Numărul de credite

Semestrul

1

Introducere în psihologie

6

I

2

Fundamentele psihologiei: procese cognitive

6

I

3

Fundamentele psihologiei: procese reglatorii

6

II

4

Psihologia şi sociologia personalităţii

6

II

5

Neuropsihologie

6

II

6

Limba străină

8

I şi II

7

Tehnologii informaţionale

4

I

8

Psihologia comunicării

5

I

9

Educaţie fizică

-

I, II, III şi IV

10

Bazele statului şi dreptului Republicii Moldova

5

I

11

Drept constituţional

4

II

12

Psihologia vârstelor (dezvoltării)

6

III

13

Psihodiagnoză

6

IV

14

Psihologie socială

6

III

15

Statistica aplicată în psihologie

6

III

16

Psihologia dependenţelor

5

III

17

Psihologia dezabilităţii (specială)

6

III

18

Psihopatologie

6

IV

19

Consiliere psihologică

5

IV

20

Ştiinţe filosofice//

Criminologie

4

IV

21

Metodologia cercetării

6

IV

22

Psihologie clinică

6

V

23

Psihoterapie

6

VI

24

Psihologie penitenciară şi a activităţii de probaţiune//

Organizarea serviciului psihologic

5

V

25

Evaluarea şi consilierea psihologică a persoanei abuzate (neglijate )

5

V

26

Trening psihosocial//

Psihologia conflictului

5

V

27

Securitatea psihologică

5

V

28

Etica şi deontologia în activitatea profesională

4

V

29

Psihocriminologie aplicată

5

VI