DISCIPLINĂ – MORALITATE – CARTE !

 

 Adresarea Domnului Valeriu BUJOR,  rector al Institutului de Științe Penale  și Criminologie Aplicată:

 

   An de an mii de tineri şi tinere, părinţii acestora, stau în pragul alegerii unei instituţii de învăţământ care ar permite valorificarea la maxim a potenţialului copilului său, pornind de la marele adevăr:cea mai avantajoasă investiţie este investiţia în propriul intelect, investiţia în viitorul copilului. Întradevăr,investind în instruirea copiilor noi, pârinţii, investim în același timp și în prorpiul viitor, în viitoul neamului lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.

 

   Alegând o specialitate copilului părinții îi determină în mare măsură și viitorul acestuia. De aceia pentru a exclude în viitor replici că a fost o alegere nepotrivită și că sau pierdut ani, bani, energiea intelectuală și sufletească care putea direcționată altfel ar fi bine ca pârinții de o potrivă cu copilul matur deja să încerce a face o alegere corectă. O alegere multiaspectuală, în primul rând a viitoarei ocupații profesionale, care trebuie să fie potrivită aptitudinilor și orientărilor valorice ale persoanei, în al doilea rând o alegere a instituției unde această specialitate poate fi obținută.

 

   În aceste condiţii creşte rolul şi responsabilitatea instituţiilor de învăţământ în valorificarea potenţialului uman al naţiunii şi creării unei elite naționale intelectuale care ar ridica Republica Moldova la rangul unor ţări prospere unde ar predomina echitatea, pacea şi armonia socială, unde omul ar fi valoarea supremă şi unde ar putea fi admisă doar o dictatură - dictatura Dreptului și a bunului simț. Timpurile cumplite ale capitalizmului moildovenesc vor trece, nu e departe și vremea cînd nu banii, cumătrizmul şi finizmul vor conta la promovarea profesională şi socială, ci va conta doar potenţialul intelectual bazat, la rândul său, pe un fundal etico-moral, credinţ ă şi teamă de Dumnezeu.E logic că societatea, în acest proces, are nevoie de specialiști cu responsabilitate socială sporită, apţi şi capabili să instaureze o asemenea dictatură şi o asemenea orînduire socială.

 

    În acest proces de reformare socială un rol important le au printre alte specialități cea de jurist, de psiholog și de specialist în protecție, pază, securitate, specialități care mereu râmîn în topul celor mai solicitate într-o societate contemporană. Anume specialiști în aceste domenii pregătește instituția noastră. Plus la aceasta studentul primește și o instruire criminologică fundamentală. Anume acesta este specificul Institutului de Criminologie. De altfel, prestigioasa și interesanta profesie de criminolog este una din cele mai rare profesii în Republica Moldova, spre deosebire de țările avansate din Europa și America de Nord unde în colegii și institute de criminologie, la facultățile universitare se instruiesc mii de criminologi atât de necesari în sistemul de contracarare și profilaxie a deviației sociale, corupției și criminalității. Nici o instituție de învățământ din țara noastră ca și din întreg spațiu ex-comunist nu pregătește criminologi, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată fiind unica instituție cu astfel de profil în tot spațiul Europei de Sud-Est și CSI.

 

   Invit la studii persoanele care își doresc o specialitate de prestigiu care le-ar permite o realizare profesională garantată atât în țară cât și peste hotarele Republicii Moldova.

 

   Sper că îndemnul de a deveni specialişti de valoare în criminologie, drept, psihologie și securitate privată vă va determina să alegeți Institutul de Criminologie. Instituția la rândul său garantează angajarea în câmpul muncii și promovarea profesională a absolvenților care vor demonstra performanțe la învățătură și vor participa activ în desfășurarea activităților cultural-sportive și științifice.