• O LUCRARE FUNDAMENTALĂ – UN SALT CALITATIV ÎN ŞŢIINŢĂ

  O LUCRARE FUNDAMENTALĂ – 
  UN SALT CALITATIV ÎN  ŞŢIINŢĂ

  Aviz, la lucrarea criminologului Octavian Bejan,
  Realizarea cercetărilor criminologice teoretice, Chişinău, 2009.

  RÉSUMÉ

  Par la présente recension est présenté l’ouvrage du criminologue Octavian Bejan La réalisation des recherches criminologiques théoriques qui a vu la lumière en 2009. On constate la valeur de l’ouvrage dont l’auteur a apporté sa contribution importante au développement de la méthodologie et théorie de la science. L’ouvrage est recommandé en tant que solide support scientifique et méthodologique aussi pour les jeunes chercheurs que pour tous les criminologues, ainsi que pour les chercheurs de toutes les branches de la science.

   
 • SOCIETATEA ŞI CRIMINALITATEA

  SOCIETATEA ŞI CRIMINALITATEA

  (Valeriu Bujor. Societatea şi criminalitatea. RECENZIE. 
  Legea şi viaţa, nr. 4, din 1996. (pp. 16-19))

  Monografia „Criminalitatea în Moldova” apărută recent, autori ai căreia sunt A. Timuş şi V. Climenco, a trezit specialiştilor şi celor cointeresaţi în problema respectivă un viu interes. Ea constituind rezultatul unor cercetări de ani îndelungaţi, abordând aspecte variate ale răului social numit criminalitate. Autorii acestei lucrări: A. Timuş, membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a RM şi V. Climenco, doctor habilitat în ştiinţe istorice.

   
 • Victimologie criminologică: probleme teoretice, metodologice şi aplicative

  Victimologie criminologică: probleme teoretice, metodologice şi aplicative

  Valeriu Bujor. Aviz asupra tezei „Victimologie criminologică: probleme teoretice, metodologice şi aplicative” prezentată de dl Gheorghe Gladchi în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor habilitat în drept. În Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică. nr. 2, Chişinău, 2006, 126 p. (pp. 120-125)