• SPRE O DEFINIRE CRIMINOLOGICĂ EXACTĂ A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE

  SPRE O DEFINIRE CRIMINOLOGICĂ EXACTĂ 
  A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE

  Octavian Bejan, criminolog,
  şef al Laboratorului cercetări fundamentale al
  Centrului de cercetări ştiinţifice al Academiei ,,Ştefan cel Mare” a
  M.A.I. al Republicii Moldova

  Revista naţională de drept, nr. 9, anul 2002

  Eckhardt Werthebach, preşedinte al Bundesamt fur Verfassungsschutz1 pînă în 1997, afirma cu profundă îngrijorare că ,, prin puterea sa financiară uriaşă, criminalitatea organizată cîştigă în mod secret o influenţă din ce în ce mai importantă în viaţa noastră economică, socială şi politică, dar şi în justiţie şi în administraţie publică. Într-o zi ea va fi în măsură să dicteze normele şi valorile ei societăţii noastre...”2. În pofida evidenţei faptului şi a numeroaselor studii rezervate problemei, nu s-a reuşit, în opinia noastră, formularea exactă a definirii fenomenului. Părerile contrastează puternic, în timp ce confuzia persistă, atît în rîndul cercetătorilor, cît şi a practicienilor. De aceea, în prezentul articol propunem o serie de considerente în măsură a contribui, sperăm, la o definire exactă a fenomenului criminalităţii organizate.

   
 • Testul de onestitate: instrument bilateral indispensabil în contracararea şi prevenirea eficace a corupţiei

  Testul de onestitate: instrument bilateral indispensabil 
  în contracararea şi prevenirea eficace a corupţiei

  Octavian BEJAN,

  Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, 
  şef al Secţiei de sinteză şi informaţie
  Integritatea în serviciul public: repere etice, Chişinău, 2006, p.207-211.

  Constituie deja o evidenţă faptul că corupţia a devenit un fenomen omniprezent. El a pătruns în toate instituţiile publice, ba chiar a afectat grav şi sectorul privat.

  În condiţiile actuale, putem afirma, cu toată siguranţa, că corupţia a devenit fenomenul criminal dominant în societate şi că corupţia a devenit o condiţie ce favorizează puternic criminalitatea.

   
 • TRĂSĂTURILE DEFINITORII ALE CORUPŢIEI

  TRĂSĂTURILE DEFINITORII ALE CORUPŢIEI

  Octavian BEJAN

  şef al Secţiei de sinteză şi informaţie a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

  Legea şi viaţa, nr. 8, anul 2005, p.49-54.

  We underlined two aspects of corruption, one is intrinsic and another is extrinsic. The intrinsic aspect represent the essence of the phenomenon, it’s means the internal branch, primordial, invariable and, in the same time, rational perceptible. The extrinsic aspect represent the way of it manifestation, it means the external branch, derivative, variable and, in the same time, tangible. If the extrinsic aspect could be studied through empirical methods, than in the case of intrinsic, it could be point out using theoretical methods, though based on the empiric date. Synthesizing this two aspects of the phenomenon, we obtain next criminological definition: Corruption is a social and morbid phenomenon which affect or paralyzed the normal function of institution, organization and industrial units and which consist in using prerogatives in the private interest.

   
 • UNELE ASPECTE PRIVIND COMPONENŢA DE INFRACŢIUNE

  UNELE ASPECTE PRIVIND COMPONENŢA DE INFRACŢIUNE

  Octavian Bejan şi Sergiu Ilie,
  Revista de filozofie şi drept, nr.1/1998

  Este unanim asertat faptul că în ştiinţa dreptului penal teoria componenţei de infracţiune are o semnificaţie majoră, ea fiind, astfel, permanent în «vizorul» cercetătorilor. Dar, problema dată este de o certă importanţă, am spune chiar decisivă, şi în activitatea juridică practică, în special cea din «domeniul penal». De aceea, demersurile cognitive în problema dată au o oportunitate şi utilitate mereu vie. Aceste considerente ne-au determinat să împărtăşim publicului avizat (savanţi, practicieni, studenţi ai căror activitate ţine de sfera juridică) unele reflecţii, opinii pe marginea problemei.

   
 • UNELE REFLECŢII ASUPRA GÎNDIRII SOCIOUMANE

  UNELE REFLECŢII ASUPRA GÎNDIRII SOCIOUMANE

  Octavian Bejan

  Revistă de filosofie şi drept, nr.3, anul 2006, p. 131-143.

  Raţiunea constituie o trăsătură distinctivă esenţială a fiinţei umane, tocmai ea o deosebeşte pregnant de restul vietăţilor. Ca orice proprietate esenţială, raţiunea determină fundamental viaţa omului. Pentru a sesiza semnificaţia raţiunii în existenţa fiinţei umane se cere, mai întîi de toate, a înţelege rolul însuşirilor în viaţa ei şi anume: „Oricare ar fi natura şi combinaţiile fiinţelor, mişcările au totdeauna o direcţie sau o tendinţă. Fără direcţie, nu putem evoca ideea mişcării. Această direcţie este hotărîtă de proprietăţile oricărei fiinţe. Avînd anumite proprietăţi, ele acţionează în chip necesar, adică urmează legea invariabil determinată de chiar aceste proprietăţi, care constituie fiinţa aşa cum este ea, precum şi felul ei de acţiune, care este totdeauna o consecinţă a felului ei de a fi”1.

   
 • VIOLENŢA: ABORDARE SOCIO-CRIMINOLOGICĂ A PROBLEMEI

  VIOLENŢA: ABORDARE SOCIO-CRIMINOLOGICĂ A PROBLEMEI

  (Valeriu Bujor, Ion Miron. Violenţa: abordare socio-criminologică a problemei. 
  Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică. nr. 3-4, Chişinău, 2004, 55 p. (pp. 3-10)).

  Violenţa sub diverse forme s-a manifestat în mod diferit în cadrul multiplelor sisteme lingvistice şi culturale, diferitelor ideologii şi tradiţii istorice. Republica Moldova n-a fost o excepţie, ci mai degrabă o confirmare a unei legităţi vizând extinderea acestui fenomen pe care-l numim SIDA socială. Nu este cazul să aducem dovezi şi să apelăm la exemple pentru a confirma cele spuse. Savantul nu va constata însă acest lucru, sarcina de bază a lui constă în dezvăluirea determinantelor violenţei.

   
 • КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ. КАК ИДЕТ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЕ?

  КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ. 
  КАК ИДЕТ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЕ?

  (Закон и жизнь, Nr. 11/1995 (сс. 20-23))

  19 апреля 1995 года Регистрационная палата при Министерстве юстиции РМ зарегистрировала Устав независимой криминологической ассоциации Республики Молдова.  Наш корреспондент встретился с ее президентом В.Г. БУЖОР и попросил ответить его на ряд вопросов.

   
 • Молдавское общество и криминальное насилие

  Молдавское общество и криминальное насилие

  (БУЖОР В. Г. Молдавское общество и криминальное насилие 
  доклад представленный на Международной научно-практической конференции 
  «Преступность, общество, криминология:  диалектика развития».
  Россия, Суздаль, 27-30 августа 2006 )

   

  В одной из статей опубликованной в 1992 году, и которая легла в основу данного доклада обращаясь к гражданскому обществу и к властям Молдовы по поводу опасности организованной преступности и необходимых мерах борьбы с данным социальным явлением, автор писал … хотелось бы предупредить о наступлении царства “крестных отцов”, где будет господствовать страх, где насилие будет единственным средством утверждения интересов, где человеческая жизнь и достоинство личности будет цениться дешевле, чем в самые реакционные годы сталинского террора.[1]

   
 • Наступит ли в Молдове царство “крестных отцов”

  Наступит ли в Молдове царство “крестных отцов”

  (Валерий Бужор. Наступит ли в Молдове царство “крестных отцов”, 
  или еще раз об организованной преступности.
  Закон и жизнь. № 4(929) от 1992. (cc. 14-16))

  В последнее время к проблеме организованной преступности неоднократно обращаются, в т.ч. и на страницах вашего журнала. В то же время опросы общественного мнения, сотрудников правоохранительных органов, ряд публикаций в периодической печати позволяют сделать вывод о том, что в нашем обществе сложилось упрощенное представление об организованной преступности. Сотни преступлений, совершаемые преступными группами, бандами вооруженных грабителей, преступными сообществами, очень часто преподносятся и воспринимаются как проявление организованной преступности. Нет единого понимания данного явления и в научной литературе, что легко проследить по публикациям последних лет.

   
 • Некоторые вопросы ответственности за создание преступной организации или руководство ею

  Некоторые вопросы ответственности за создание 
  преступной организации или руководство ею

  Валерий Бужор, доктор права, и.о. профессора кафедры публичного права 
  Бельцкого Государственного Университета АЛЕКУ РУССО

  Константин Тельпиз, докторанд

  The New Criminal Code of Moldova regulates responsibilities for creation a criminal organization and its directing, reveals that necessity which calls for instituting criminal proceeding against people realizing general managing of criminal activity which does not deal with the preparations and committing concrete crimes.

  However, having picked out two most dangerous forms of organized criminal activities, legislator used a number of evaluative notions, from this is quite high level of uncertainty of new norms of responsibility for creation different criminal organizations. Following the suggested editing norms, they sooner remind of criminological definitions than rightful ones and all this finds difficulty in their practical application.

  The author of the article proceeding from criminological activity experience and from proper rightful categories in other countries legislation commented the analyzed article and also tried to formulate the propositions directed to the Criminal Code norms perfecting of Moldova about responsibilities for creation a criminal organization and its directing.

   
 • Некоторые проблемы социального реформирования молдавского общества

  Некоторые проблемы социального 
  реформирования молдавского общества

  Интервью с БУЖОР В. Г., доктором права, 
  Президентом Независимой Криминологической Ассоциации // Закон и жизнь, 2010.

  На основе анализа происходящих в Республике Молдова процессов, Бужор В. Г. выделяет некоторые факторы, которые негативно влияют на процессы реформирования молдавского общества и, которые характерны и для других стран постсоветского пространства, это - отсутствие теоретического обоснования проводимых экономических, социальных и политических реформ, а так же - правовой нигилизм.

  Корреспондент: Валерий Георгиевич, вы как криминолог, всегда по своему оценивали состояние дел в нашем обществе, Ваши прогнозы относительно криминогенного, да и социально-политического развития всегда, с той или иной долей вероятности - сбывались. Как вы думаете, с научной точки зрения, что тормозит развитие нашего общества, почему так долго мы находимся в состоянии «переходного периода» и никак не можем определиться с вектором развития молдавского общества?

   
 • О правовом равенстве и привилегии депутатской неприкосновенности

  О правовом равенстве и 
  привилегии депутатской неприкосновенности

  Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale Edificarea statului de drept şi reforma justiţiei. Chişinău, 2002

  КОЗЮК Михаил, кандидат юридических наук, ( Россия, Волгоград) 
  БУЖОР Валерий, доктор права, (Республика Молдова)

  Среди многих вошедших в сферу исследований правовой науки проблем в последнее время наиболее ярко и многогранно высветилась проблема правового равенства. Парадокс в том, что она, имея довольно солидный возраст (свы­ше 2 тыс. лет),тем не менее способна в каждой новой ис­торической ситуации сверкать новыми гранями, поражать исследователя новой палитрой красок. Вполне можно сделать вывод о том, что проблема правового равенства — ровесница права, что первая правовая норма уравняла субъектов пра­ва по какому-то единому масштабу. Будучи родственным та­ким понятиям, как справедливость, демократизм — право­вое равенство, проведенное последовательно уже при помо­щи формально-технических средств, накладывало особый отпечаток на регулируемый объект — общественные отноше­ния. Римское государство с его культом частного права, Ан­глия — в пору расцвета общего права, не говоря уже о пер­вых конституциях Америки и Европы, где равенство пыта­лись выразить не только формой, но и содержательно, — вот вехи развития и права, и прогрессирующего общества.

   
 • Организованная преступность

  КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

  Организованная преступность

  Valeriu BUJOR

  Problema criminalităţii organizate a fost pentru o perioadă îndelungată de timp una primordială în activitatea criminologului Valeriu Bujor. Sarcina de bază consta în formularea propriului concept despre acest fenomen şi, principalul – sensibilizarea factorilor de decizie şi a comunităţii despre pericolul criminalităţii organizate. Anume la iniţiativa, şi cu participarea nemijlocită a savantului au fost organizate primele conferinţe naţionale pe problemele criminalităţ ii organizate (1995 şi 1999).

   
 • Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий

  Особенности обеспечения общественного порядка и общественной 
  безопасности при проведении массовых мероприятий

  В.Г. БУЖОР, доктор права, конференциар
  В.И. ГУЦУЛЯК, доктор права, профессор
  Закон и жизнь, 2002 Nr.3

  В соответствии со ст. 40 Конституции Республики Молдова граждане имеют право собираться мирно, без какого бы то ни было оружия, проводить митинги, демонстрации, манифестации, шествия или любые иные собрания, т.е. реализовывать свои права и свободы путем участия в массовых мероприятиях.

  Расширение процессов демократизации и гласности в нашей стране, увеличение числа проводимых массовых мероприятий, некоторая распространенность наряду с позитивными тенденциями настроений вседозволенности требуют, на наш взгляд, серьезного исследования проблемы охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в местах сосредоточений граждан.

   
 • Понятие должностных преступлений

  Илий Сергей, Бужор Валерий
  Cб. Научных работ ИИВТ, 2006

  Понятие должностных преступлений до настоящего момента относится к разряду дискуссионных. Принимая во внимание значительное количество работ по данной проблематике, написанных в последние десятилетия, становятся понятны все трудности связанные с освещением данного вопроса. Ниже попытаемся рассмотреть проблемы, связанные с определением должностных преступлений, а также близкие по смыслу понятия, уделив основное внимание их криминологическим аспектам. [5,16]

   
 • Социально-психологические основы изучения лидера и лидерства в преступных группах

  Социально-психологические основы изучения лидера 
  и лидерства в преступных группах

  Бужор В. Г.,Тельпиз К. К.
  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки 2005», 15-27 квітня 2005 року. 
  Том 29, Юридичні науки. Дніпропетровськ, Наука і освіта, 2005. 89 с.966-7191-99-0.(Стр. 6-9).

  Успех в борьбе с групповой преступностью может быть обеспечен лишь комплексным подходом, умелым сочетанием мер криминологической профилактики, а также непосредственного предотвращения и пресечения групповых посягательств.

  Немаловажное значение, для организации профилактической работы имеет хорошо поставленная система сбора информации о состоянии групповой преступности, проведение постоянной аналитической работы по систематизации и обобщению сведений о совершении групповых преступлений. Это возможно на основе познания социально-психологических закономерностей совместной деятельности нескольких лиц, механизмов группообразования и групповой динамики, а также внутригрупповых отношений; классификации групповой преступности и характеристик различных форм ее проявления. Особенно важно в этом плане изучение феномена лидерства в криминальной группе.