• "Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Молдова. Общая и Особенная Часть"

  Руководитель авторского коллектива, ответственный редактор –  БУЖОР Валерий, доктор права, профессор; 

   

  Научный редактор –  ГУЦУЛЯК Виктор - доктор права,профессор.

  Коментарий предназначен для работников судебных органов, прокуратуры,  внутренних дел, адвокатуры и других правоохранительных органов, а также для  аспирантоа, магистров, студентов юридических ВУЗ-ов и для всех тех, кто  интересуется юридической проблематикой.

  По состоянию уголовного законодательства Республики Молдова  на 01.09. 2010 года.

 • Corupţia: noţiune, prevenire şi contracarare

                                                                  Corupţia: noţiune, prevenire şi contracarare

   

                                                                                                                  Octavian BEJAN

   

                                                                                                                   Chişinău, 2007

   

  Cuvînt înainte

  La ora actuală, societatea este afectată, într-o mare măsură, de criminalitate, deşi ilegalităţile în general urcă la cote deosebit de înalte. Astfel, criminalitatea constituie o problemă care ar trebui să îngrijoreze toată lumea: cetăţeni, politicieni, oameni de ştiinţă, lucrători ai organelor de drept etc.

   

 • Analiză criminologică a influenței proceselor demografice actuale asupra criminalității din Republica Moldova

                     Analiză criminologică a influenței proceselor demografice actuale

  asupra criminalității din Republica Moldova


  (O. Bejan, V. Bujor și Gh. Botnaru)

   

   

   

   

   

  În lucrare sunt prezentate rezultatele unei analize și cercetări criminologice, efectuate de cercetătorii Institului de Criminologie și Centrului de Instruire și Cercetare.

   

 • Caracterizare criminologică şi juridico-penală a traficului de fiinţe umane

                                                                                                      Gheorghe BOTNARU 
                                                                                                               Valeriu BUJOR 
                                                                                                             Octavian BEJAN

   

   

  Cuvînt înainte

  Traficul de fiinţe umane a fost încriminat pentru prima dată în Republica Moldova în anul 2001, ca răspuns la o acută problemă socială ce devenea tot mai alarmantă, urmărind stoparea fenomenului-cauză. Actualmente, traficul de persoane constituie una dintre cele mai grave probleme de care se loveşte Republica Moldova. Deşi a înregistrat, într-un termen record, proporţii inimaginabile şi inacceptabile pentru societatea noastră, fenomenul nu este, practic, în atenţia savanţilor criminologi autohtoni, lipsind studii criminologice riguroase, el fiind studiat ocazional. Nu au fost susţinute, deocamdată, teze de doctorat în problema traficului de fiinţe umane, precum şi nu au fost publicate monografii cu caracter criminologic.

  Cu toate că la ora actuală traficul de persoane este conştientizat de opinia publică, populaţia percepe în continuare superficial fenomenul, esenţa lui nefiind înţeleasă. Această problemă persistă şi în rîndurile angajaţilor organelor de drept.

 • Cum să eviţi crimele şi criminalii. Sfaturi utile

  Cum să eviţi crimele şi criminalii. Sfaturi utile

   

  Octavian Bejan
  Valeriu Ţurcan
  Igor Ursan


  Chişinău  2002

   

   

   

   

   

 • Cum să ne protejăm de corupţie: Ghid pentru cetăţean

  Cum să ne protejăm de corupţie: Ghid pentru cetăţean

  Gheorghe Butnaru,
  Octavian Bejan, 
  Efim Obreja.

  Chişinău,  2006

   

   

   

   

  Acest ghid este realizat de Centrul de Prevenire şi Asistenţă Criminologică la comanda Transparency International – Moldova în cadrul proiectului „Responding to the Challenges of Corruption”, fi nanţat de DFID. Opiniile expuse în această lucrare aparţin autorilor şi nu refl ectă în mod obligatoriu punctul de vedere al DFID.

 • Dicționar de criminologie

  Dicționar de criminologie

  Octavian Bejan

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • EXPLICAŢIE CRIMINOLOGICĂ A COMPORTAMENTULUI CRIMINAL

  EXPLICAŢIE CRIMINOLOGICĂ A COMPORTAMENTULUI CRIMINAL

  Octavian Bejan

  Centrul de Prevenire şi Asistenţă Criminologică

   

   

   

   

   

   

  Explicarea comportamentului criminal reprezintă problema centrală a criminologiei, ea presupunînd stabilirea cauzei, reconstituirea sistemului factorilor determinanţi în jurul ei, precum şi elucidarea procesului de geneză al comportamentului criminal. 

 • GLOSAR STATISTIC

  GLOSAR STATISTIC

  Lege statistică – legea statistică este una din formele manifestării legăturii generale a fenomenelor din natură şi societate, în timp ce legea dinamică sau de tip dinamic acţionează în cazul fenomenelor individuale luate ca atare (cum ar fi: legea căderii corpurilor). Legea statistică exprimă legătura necesară dintr-o multitudine de procese, fenomene sau obiecte care se găsesc într-o anumită interacţiune aproape întîmplătoare şi nu dintre două fenomene oarecare sau două laturi ale unui fenomen.

 • INTERES ŞI CRIMĂ

  INTERES ŞI CRIMĂ

  Octavian BEJAN, Valeriu BUJOR

  Interest and Crime
  Intérết et Crime
  Redactor: dr.Alexei Cenuşă
  Chişinău, 2004

   

  INTRODUCERE

  Ancorat profund în existenţa umană, naturală şi socială, interesul constituie un element fundamental al omului şi al comportamentului lui. De aceea, interesul a căzut, mai mult sau mai puţin, în atenţia cognitivă a omului încă din trecutul îndepărtat. Primele abordări ale fenomenului au avut, după cum s-a dezvoltat şi gîndirea umană, un caracter preponderent filozofic. Ulterior, interesul ajunge şi printre preocupările cercetătorilor, devenind o veritabilă problemă ştiinţifică.

 • Întroducere în criminologie și securitate criminologică

               "Întroducere în criminologie și securitate criminologică"

                          (Teze pentru studenții Institutului de Criminologie)

   

     

        Prof. universitar, dr. Valeriu BUJOR

        Doctor în drept Octavian BEJAN

                 

                   

   

   

 • PREVENIREA CORUPŢIEI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE: ghid pentru funcţionarul publi

  PREVENIREA CORUPŢIEI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE: ghid pentru funcţionarul public

  Octavian Bejan
  Gheorghe Butnaru 
  Igor Ursan 
  Valeriu Ţurcan

   

  Chişinău 2005

   

  Cuvânt înainte

  Fenomenul corupţiei a afectat profund societatea noastră, fiind omniprezent. Putem spune, fără a exagera, că până nu va fi soluţionată această problemă socială, nu vor putea fi soluţionate nici celelalte probleme. Anume corupţia este aceea care a zădărnicit, în mare măsură, eforturile de edificare a unei noi societăţi: democratică şi cu o economie de piaţă, după modelul ţărilor prospere şi avansate.

 • Principalele școli și curente de drept în gândirea juridică

  Principalele școli și curente de drept în gândirea juridică

   

  Igor Ursan

   

  INTRODUCERE

  Dreptul, ca obiect al cunoaşterii, în întreaga sa complexitate, reprezintă una din cele mai esenţiale direcţii ale gîndirii umane ce a evoluat de-a lungul istoriei. Preocupările sale au avut întotdeauna ca scop dezvoltarea sensului profund al ideilor de drept, libertate, adevăr, idei, care în ansamblu reprezintă realitatea, ordinea, dreptatea socială, etc.

  Pătrunderea intelectului pe toate planurile cunoaşterii a invocat un obiectiv de studiu al dreptului atît în domeniile filosofiei, sociologiei, ştiinţei politice, cît şi în cel juridic. Acest interes, de comun efort, reflectă în mod obiectiv importanţa cunoaşterii dreptului în toate domeniile de activitate umană, deoarece orice activitate are ca punct de reper ideea de drept, iar de aceasta depinde nu numai progresul unui stat, dar şi al întregii omeniri.

   

  Pentru a justifica cele afirmate, vom face trimitere la unul din cele mai incontestabile argumente - la evoluţia istorică a statelor. În aceeaşi ordine de idei, subliniem că evoluţia istorică a oricărui stat reprezintă indicele de bază după care putem judeca despre importanţa dreptului şi a rolului pe care îl are în dezvoltarea socială.

 • Realizarea cercetărilor criminologice teoretice

  Realizarea cercetărilor criminologice teoretice

   

  Octavian Bejan

   

  Chişinău, 2009

   

   

                                                                         INTRODUCERE

  Efectuarea cu succes a cercetărilor criminologice presupune o bună cunoaştere a fenomenului ştiinţific, a modului de organizare a activităţii ştiinţifice, a metodelor de cercetare criminologică, precum şi a procesului de desfăşurare a unei cercetări criminologice.

 • Starea actuală şi perspectivele ştiinţei criminologice în Republica Moldova

  Starea actuală şi perspectivele ştiinţei criminologice în Republica Moldova

  (materialele conferinţei)
  6 iulie 2002
  Chişinău 2002

   

   

   

   

   

  Octavian Bejan,
  Preşedinte al Asociaţiei Tinerilor Jurişti Cercetători,
  şef al Secţiei Criminologie a Centrului de cercetări ştiinţifice al Academiei ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

 • Групповая преступность: методологические основы изучения и классификации.

  Групповая преступность: методологические основы изучения и классификации.

   

  Бужор В.Г., Гуцуляк В.И. Групповая преступность: методологические основы изучения и классификации. Монография. Кишинэу, 1998.-147 С.

  Рецензенты: Еужен Мартынчик, доктор хабилитат права, профессор ULIM.

  Владимир Цуркан, первый заместитель министра внутренних дел Республики Молдова.

  CZU 3.43.237 В 98

   

  В монографии, развивая теорию групповой преступности авторы, на основе изучения имеющихся подходов к определению и классификации групповой преступности, опираясь на данные социологии, общей и социальной психологии, исходя из результатов собственных исследований определили критерии классификации групповой преступности и выделили основные параметры, позволяющие в комплексе охарактеризовать ее различные проявления.

   

 • Комментарий к уголовному кодексу Республики Молдова (общая часть)

  Комментарий к уголовному кодексу Республики Молдова (общая часть)

  Работа рекомендована для публикации решением Сената Независимого Международного Университета Республики Молдова (протокол № 4 от 27.11.2009 г.) и Экспертным Советом IP “Centrul de Instruire şi Cercetare” (протокол № 3 от 02.10.2009 г.)

   

   

  Авторы комментария:

  Гуцуляк Виктор Иванович, доктор права, профессор, профессор кафедры „Публичное право”, юридического факультета Независимого Международного Университета Республики Молдова;

   

  Бужор Валерий Георгиевич, доктор права, профессор кафедры “Публичное право”, юридического факультета Бельцкого Государственного Университета „Алеку Руссо”, Президент Ассоциации Криминологов Республики Молдова;

   

  Настоящая работа является логическим продолжением Комментария к Уголовному кодексу Республики Молдова: Общая часть, изданного в 2005 году. Анализ практики применения Уголовного кодекса, уголовной политики государства, в целом, и многочисленные изменения уголовного законодательства страны, предопределили необходимость разработки второго издания указанной работы, переработанного и дополненного.

  Книга предназначена для работников судебных органов, прокуратуры, внутренних дел, адвокатуры и других правоохранительных органов, а также для докторатов, магистров, студентов юридических ВУЗ-ов и для всех тех, кто интересуется юридической проблематикой.

  По состоянию законодательства Республики Молдова на 01 января 2010 года.