Institutul de Criminologie oferă o posibilitate unică de specializare a viitorilor psihologi în domeniul criminologiei, victimologiei sau medierii juridice, care permite absolvenților să își desfășoare activitatea profesională în calitate de: 

Specialitatea

Psihologie şi psiho-criminologie

 

Institutul de Criminologie oferă o posibilitate unică de specializare a viitorilor psihologi în domeniul criminologiei, victimologiei sau medierii juridice, care permite absolvenților să își desfășoare activitatea profesională în calitate de: 

 

Psiholog-criminolog

Efectuează diagnosticarea proceselor mentale și a personalității infractorului. Efectuează psiho-corecţia comportamentului şi a personalităţii infractorului. Acordă ajutor psihologic deținuților și colaboratorilor penitenciarelor. Elaborează programe de reabilitare post-penitenciară. Elaborează planuri și realizează măsuri de prevenire psiho-criminologică a comportamentelor criminale. Efectuează cercetări psiho-criminologice. Determină consecințele psiho-sociale ale criminalității. 

Angajatori potențiali: Serviciul de Probațiune, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Apărării Naționale, instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar (școli, licee, colegii sau instituții de învățământ superior).

 

Psiholog-criminalist

Efectuează expertiza psihologică în cadrul proceselor penale. Formează portretul psiho-criminologic al infractorului și a victimei infracțiunii. Contribuie la determinarea mobilului criminal. Contribuie la alegerea tacticii și procedeelor psihologice de interogare a victimei, martorului, bănuitului sau inculpatului, precum și participă la interogarea acestora. Alege și adaptează procedee psihologice de facilitare a reproducerii informațiilor importante pentru desfășurarea urmăririi penale în memoria victimelor și martorilor infracțiunilor. Participă la întocmirea ghidului de interogare, asigurând suportul psihologic.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național de Expertiză Judiciară, agențiile de protecție, pază și securitate.

 

Psiholog-victimolog

Efectuează diagnosticarea psihologică a personalității victimei infracțiunii și a altor situații de criză (calamități naturale, tehnogene etc.). Elaborează programe de tratare și reabilitare a victimei. Efectuează psiho-corecția comportamentului și a personalității victimei. Acordă consiliere psihologică victimei. Elaborează planuri de profilaxie victimologică. Desfășoară cercetări victimologice.

Angajatori potențiali: centrele de asistență psihologică a victimelor, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, centrele de prevenire a criminalității, centrele de învățământ și cercetare științifică.

 

 

Psiholog-mediator

Facilitează procesul de negociere dintre părțile conflictului prin direcționare, încurajare și colaborare cu acestea. Cercetează toate circumstanțele conflictului. Întocmește rapoarte și alte documente care țin de caz, pentru instanțele judecătorești. Implementează decizia instanței judecătorești în cauzele soluționate prin mediere.

Angajatori potențiali: Consiliul de Mediere, Institutul de Reforme Penale, serviciile de poliție, birourile de avocați și mediere judiciară, centrele de mediere.

 

Institutul de Criminologie și-a gândit în așa mod programele de instruire, încât:

-     să ofere cunoștințe despre psihologia și comportamentul uman și criminal;

-     să ofere cunoștințe despre metodele de analiză psihologică;

-     să formeze deprinderi și priceperi de influențare a comportamentului uman;

-     să ofere cunoștințe despre psihologia victimei și comportamentul victimal;

-     să formeze deprinderi și priceperi de acordare a ajutorului psihologic victimelor;

-     să ofere cunoștințe despre conflict și metodele de soluționare a acestuia;

-     să ofere cunoștințe minim necesare în domeniul dreptului;

-     să formeze deprinderi și priceperi de cercetare științifică.