La Masa rotundă dedicată „ Zilei Internaționale a Științei” din 10 noiembrie 2017, organizată de Departamentul de psihologie, securitate și drept al Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată au participat atît profesorii cît și studenții cu discursuri privind importanța științifică a diverselor domenii științifice. La finele discuțiilor studenții au primit adeverințe de participare.