La 9 martie 2018, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei,

s-a desfăşurat o conferinţă ştiinţifică omagială cu genericul „Omul, criminologia, ştiinţa”, consacrată aniversării a 35 de ani de activitate didactică, 30 de ani de activitate ştiinţifică şi 60 de ani de viaţă ai criminologului Valeriu Bujor, doctor în drept, profesor universitar.

La lucrările conferinţei, au participat oameni de ştiinţă şi de cultură, practicieni şi politicieni, invitaţi din Republica Moldova, România, Ucraina, Federaţia Rusă, Canada, Irak etc.

Participanţii au vorbit despre însemnătatea socială a criminologiei, criminologului şi, bineînţeles, a contribuţiei profesorului, cercetătorului şi conducătorului

Valeriu Bujor.