ai mult stimatului profesor Victor GUȚULEAC

Pe data de 24 ianuarie 2020 a avut loc Conferința științifico-practică internațională cu genericul: „Administrarea publică în domeniul asigurării ordinii de drept – una din sarcinile prioritare ale statului”, dedicată jubileului de 50 ani de activitate pe făgașul ocrotirii ordinii de drept, învățământului și științei și 80 ani de viață ai mult stimatului profesor Victor GUȚULEAC. Sa ne trăiți, domnule profesor, mulți ani înainte!!!