Conferința studențească „10 decembrie – Ziua internațională a drepturilor omului”

 

   Studenții Institului de Criminologie s-au reunit în cadrul unei conferințe în care au abordat diverse chestiuni prin prisma drepturilor omului. Participanții au prezentat rapoarte, au difuzat filme, au împărtășit rezultate ale cercetărilor și analizelor proprii și au discutat probleme, idei, intenții etc.

 

   Studenții participanți la conferință au beneficiat și de o sesiune de informare și sensibilizare oferită de reprezentanți ai Amnisty International Moldova.

 

   Rapoartele prezentate în cadrul conferinței:

Aichin Eugenia

  Pactele internaţionale cu caracter de universalitate: instrumente de apărare a drepturilor omului;

Petrașcu Iolanta

  Drepturile şi libertăţile omului în condiţiile statului de drept;

Cociu Mihaela

  Persoana fizică ca purtătoare de drepturi în dreptul civil;

Chiorescu Nicolae

  Interdependenta dintre drepturile omului şi nivelul de criminalitate privită prin prisma piramidei trebuințelor lui Abraham Maslow;

Jelihovschi Valeria şi Morarescu Tatiana

  Asigurarea drepturilor omului şi nivelul de siguranţă;

Mereacre Inga

  Respectarea drepturilor fundamentale ale omului prin prisma instituțiilor dreptului civil;

Calmîş Marina și Tcaci Ion

  Dreptul la ocrotirea sănătăţii;

Severin Cristina și Stăvilă Daniela

  Protecţia persoanelor cu boli transmisibile;

Petraşcu Iolanta

Drepturile femeii în Republica Moldova;

Moisa Carolina și Mîndru Dina

  Violenţa în familie;

Şmîrco Ecaterina și Nesterovschii Vasile

  Torturile şi violențele: pedepsirea lor;

Tatar Ana și Popovici Nadejda

  Traficul de fiinţe umane;

Cazacu Luminiţa

  Traficul de fiinţe umane;

Cîrlan Cristina

  Traficul de fiinte umane: aspectele psihologice;

Tudos Iana

  Traficul de ființe umane: aspecte psihologice;

Papuc Marcel

  Probleme privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova;

Popova Cristina

  Republica Moldova ca stat: probleme şi perspective.