ATELIER DE LUCRU ,,PROBLEMA DREPTURILOR OMULUI ÎN CONTEXTUL MONDIAL ACTUAL”

 

       Pe data de 06 decembrie 2013 în incinta Institutul de Criminologie s-a

     desfăsurat  atelierul de lucru cu genericul “Problema drepturilor

      omului în contextul mondial actual”, dedicat Zilei Internaţionale

    a Drepturilor Omului. La acest eveniment studenţii Institutului au audiat o    

         lecţie publică susţinută de dl. Veaceslav Zaporojan, judecător asistent la Curtea Constituţională.

         A doua parte a evenimentului s-a desfasurat sub forma unui atelier unde studenţii au prezentat comunicările sale.

         Problemele abordate de către studenţi:    

   

Drept, anul I

 

Zborcilă  Nicoleta – „Abuzul şi neglijarea    copiilor”

Moisei  Mihail – „Cu HIV sau fără HIV – egali în drepturi”

Nicolaevici  Ion – „Cu privire la drepturile persoanelor reţinute”

Hubenco Andrian – ,,Bariere de incluziune a persoanelor cu dizabilităţi din    Republica Moldova

Sîli  Sergiu – ,,Traficul de persoane”

Huşanu Alexandru – „The rights of people with disabilities”

Jiganu Silvia – „Drepturile femeii la etapa contemporană”

 

 Drept, anul II

 

Aichin Eugenia – ,,Contenciosul administrativ ca mecanism juridic de asigurare a protecţiei drepturilor fundamentale a cetăţeanului de abuzuri din partea cinovnicilor

Popova Cristina – ,,Unele probleme privind realizarea dreptului constituţional la învăţătură”

Mîndru Dina – ,,Dreptul la viaţă, mediu sănătos şi asistenţă medical”

Papuc Marcel – ,,Respectarea drepturilor omului privind accesul”

Zamari Irina – ,,Raportul dintre statutul juridic al victimei şi subiectul activ al contravenţiei”

 

 

SSP,  anul II

 

Popovici Nadejda, Stavilă Daniela – „Încălcarea drepturilor reţinuţilor”

Maticiuc Marin – ,,Mecanismul administrativ-juridic de realizare a dreptului cetăţenilor Republicii Moldova de a participa la administrarea treburilor publice”

 

Psihologie, anul I

 

Moldovanu Doina – ,,Les droits de la femme”

Grama Diana – ,,Information preoccupante et signalement d’enfants en danger”

Uşurelu Cristina – ,,Les droits des enfants

Goroian Marina – ,,Les droits des femmes progressent difficilement dans le monde”

Proca Carolina – ,,Violences faites aux femmes quels sont vos droits?”

Bejenari Virginia – ,,The background of human rights”

 

  Psihologie, anul II

 

       Morărescu Tatiana, Jelihovschi Valeria – ,,Violenţa în Republica Moldova

 

         La finele atelierului studenţii au fost desemnaţi cu Certificat de participare cu raport. 

 

 

 

Catedra ,,Ştiinţe juridice şi securitate criminologică” exprimă mulţumire tuturor participanţilor pentru implicare în organizarea şi desfăşurarea atelierului de lucru.