Comunicat Masa rotundă „Medierea în Moldova: provocări şi soluţii”

 

                                                   

    Vineri, 8 noiembrie 2013, în incinta Institutului de Stiinţe Penale şi Criminologie Aplicată a avut loc masa rotundă cu genericul ,,Medierea în Moldova: provocări şi soluţii”. Această manifestare s-a desfăşurat cu concursul Institutului şi Consiliului de Mediere de pe lîngă Ministerul Justiţiei. Programul a inclus comunicări asupra activităţii de implementare a medierii în Republica Moldova, cadrului legal din domeniu, statutului mediatorului, precum şi asupra practicilor bune de implementare a medierii. La masa rotundă au fost prezenţi reprezentanţii ai Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraţilor, Ministerului de Economie, Camerei de Comerţ, mediatori, profesori şi studenţi. În cuvîntul său de salut, rectorul Institutului de Stiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, dl Valeriu Bujor, dr., prof. univ., a menţionat importanţa şi beneficiile activităţii de mediere pentru cetăţenii Republicii Moldova, sistemul judiciar şi stat. Dna Tatiana Ciaglic, Preşedinte al Consiliului de Mediere, a ţinut un discurs despre perspectivele medierii ca activitate practică în ţara noastră. În cadrul discursului său, dna Ciaglic şi-a focalizat atenţia asupra promovării medierii în Republica Moldova, deficienţelor normative actuale, perfecţionării profesionale a mediatorilor, precum şi consolidării instituţiei medierii prin intermediul investiţiilor.

                                                                                                        

      Mediatorii Igor Ivanov, Victor Cojocari, Lidia Daukşte şi Elena Grîu au pus în discuţie prevederile legale privind medierea şi au venit cu sugestii pe marginea implementării medierii în Republica Moldova şi perfectarea acestuia.

     Vorbitorii Mihail Durnescu, Vitalie Stratan şi Sergiu Ocerednîi au subliniat beneficiile soluţionării conflictelor penale prin mediere, în comparaţie cu soluţionarea acestora în instanţa de judecată.

                                                       

          Dna Iulia Iurchevici, dr., conf. univ., a atras atenţia, prin discurul său „Personalitatea mediatorului – factor de succes a procesului de mediere”, asupra aspectelor psihologice ale procesului de mediere, personalitatea mediatorului fiind esenţială în reuşita medierii. Dna Valentina Olărescu, dr., conf. univ., şi Tatiana Roşca, masterandă, au susţinut direcţia psihologică a comunicării, aducînd în atenţia publicului problema gestionării situaţiilor conflictuale prin mediere şi a tacticilor eficiente de mediere. O problemă deosebit de interesantă, cea a medierii şcolare,  a fost abordată de către dr., conf.univ. Maria Vîrlan.

 

 

      Au fost formulate mai multe propuneri cu privire la    perfecţionarea şi eficientizarea cadrului normativ în      domeniul medierii, promovarea şi consolidarea instituţiei  medierii, formarea şi perfecţionarea profesională a    mediatorilor.