Departamentul psihologie, securitate și drept

Departamentul psihologie, securitate și drept

Departamentul psihologie, securitate și drept

Departamentul psihologie, securitate și drept

Departamentul psihologie, securitate și drept

ISTORICUL

 

Departamentul psihologie, securitate și drept

 

     Departamentul psihologie, securitate și drept, al cărui rădăcini pornesc de la Colegiul de Criminologie, instituţie predecesoară a Institutului de Criminologie, a fost fondată în 1995. Ulterior, catedra s-a regăsit în Universitatea de Criminologie, iar în prezent constituie unitatea didactică principală a Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată.

      Primul şef de catedră a fost Valeriu Bujor, căruia i-au succedat Alexandru Borodac şi Victor Guţuleac.

   Mii de studenţi au fost pregătiţi de membrii catedrei şi care îşi desfăşoară actualmente activitatea în organele de drept, companii private şi alte instituţii publice sau neguvernamentale. Unii dintre ei au exercitat sau exercită funcţii de conducere în instituţiile respective: şef de secţie, şef de serviciu, şef de direcţie, parlamentar, comisar adjunct etc. Mai mult decît atît, unii dintre specialiştii-absolvenţi au fost cooptaţi în calitate de cadre didactice la Catedra de ştiinţe penale şi securitate criminologică.

     În cadrul catedrei s-au format viitori doctori în drept, conferenţiari universitari, ba chiar profesori universitari.

    Membrii catedrei au elaborat sau au participat la elaborarea unor materiale didactice inedite pentru învăţămîntul naţional, şi anume: Caracterizare criminologică a unor tipuri de criminalitate (V. Bujor, O. Bejan), Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova (A.Borodac), Mecanismul comportamentului criminal (V. Bujor), Drept penal comparat (V. Bujor şi L. Buga), Deviantologie (V. Bujor, D. Ţaranu).

    În cadrul catedrei îşi desfăşoară activitatea 2 profesori universitari, 2 conferenţiari universitari, 9 doctori în

ştiinţe, precum şi foşti practicieni, care şi-au desfăşurat activitatea practică în domeniul anticrimă atît în ţară cît şi în străinătate.

 

Obiectivele Departamentul "Psihologie, securitate și drept"

 

Obiectivele organizatorice:

 

 1.            Elaborarea planului de studii al Departamentului şi aprobarea planurilor individuale ale corpului didactic.

 2.            Revizuirea continuă curriculum universitar al obiectelor generale şi al celor de specializare.

 3.            Asigurarea procesului de învăţământ cu cadre didactice de un înalt nivel profesionist.

 4.       Asigurarea procesului didactic cu mijloace tehnice de instruire, cu materiale audiovizuale şi literatură de specialitate.

 5.            Organizarea stagiilor: selectarea organizaţiilor şi instituţiilor de bază, încheierea contractelor cu conducătorii acestora şi selectarea conducătorilor stagiului.

 6.            îndrumarea şi coordonarea activităţii studenţilor.

 

Obiectivele instructiv-didactice:

 

 1.                Planificarea şi organizarea realizării procesului didactic.

 2.            Elaborarea cursurilor de bază şi de specializare, în funcţie de necesităţile şi specificul contingentului de studenţi.

 3.                 Ajustarea curriculum universitar şi a cursurilor la realitate şi la exigenţele normative.

 4.            Elaborarea materialelor metodico-didactice: prelegeri, manuale, recomandări metodice, şi pregătirea lor pentru editare.

 5.            Pregătirea cursurilor teoretice şi aplicative noi la disciplinele generale şi cele de specializare, la cererea studenţilor.

 6.         Elaborarea tematicii ştiinţifice pentru investigare, a temelor tezelor de an sau de licenţă şi efectuarea cercetărilor individuale ale studenţilor.

 7.               Evaluarea activităţii didactice şi metodice.

  

Obiectivele ştiinţifice

 

 1.              Efectuarea cercetărilor ştiinţifice criminologice şi juridice, la temele incluse în planul tematic de investigaţii ştiinţifice.

 2.            Participarea cu comunicări ştiinţifice la lucrările conferinţelor; colocviilor, simpozioanelor şi ale altor forumuri ştiinţifice, precum şi propagarea în revistele de specialitate şi mass-media naţională şi realizarilor ştiinţifice instituţionale.

 3.              Evaluarea activităţii ştiinţifice.

 

Direcţiile de activitate

 1.            Elaborarea cursurilor de instruire, în funcţie de necesităţile şi specificul studenţilor.

 2.        Adaptarea şi reactualizarea permanentă a programelor didactice, în funcţie de modificările legislaţiei în vigoare.

 3.            Asigurarea procesului de învăţământ cu cadre didactice de un înalt profesionalism.

 4.          Elaborarea programelor metodico-didactice, a prelegerilor, manualelor, recomandărilor metodice şi pregătirea lor pentru editare.

 5.            Efectuarea cercetărilor ştiinţifice, criminologice şi juridice.